مصادیق تقلب در انتخابات شوراها چیست؟

تاریخ : سه شنبه ، 31 فروردین 1400

رنتیجا 1

وزارت کشور در قالب فیلم هایی کوتاه با هدف آشنایی با قانون شوراها به تشریح این قانون پرداخته است.

به گزارش ایسنا، در ۶۰ ثانیه های آموزشی ۱۴۰۰ (قسمت نهم: جانشین شورا در شهرها و روستاهای فاقد شورا) که بر روی پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور منتشر شده آمده است: "برخی از مهم ترین مصادیق ارتکاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات که جرم محسوب می شود عبارت است از:

خرید و فروش رای.

تقلب و تزویر در اوراق،تعرفه یا برگ رای یا صورتجلسه.

تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

رای دادن با شناسنامه جعلی یا شناسنامه دیگری.

رای دادن بیش از یک بار.

اخلال در امر انتخابات.

کم و زیاد کردن آرا و یا شمارش آرا.

سایر موارد هم در ماده 70 قانون شوراها بیان شده است."

انتهای پیام

منبع : ایسنا

گزارش مشکل


نظر خود را بگذارید