نشریه دانشجویی «ژرفـانـامـه» منتشر شد

تاریخ : یکشنبه ، 9 خرداد 1400

شماره پنجم نشریه «ژرفانامه»؛ ماهنامه علمی فرهنگی انجمن علمی میان‌رشته‌ای ژرفا دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، "احوال ماده‌چگال/ مصاحبه با دکتر سید میرابوالحسن واعظی درباره‌ ماده‌چگال"، "آفرینش یا پیدایش/ مروری بر مسئله‌ آغاز عالم در فیزیک و پیامدهای فلسفی و الهیاتی آن"، "کوانتوم در مقیاس بزرگ /چند تخمین ساده در مقیاس بزرگ" و "مشاهده‌ تونل‌زنی کوانتومی" از جمله مطالب و مقالاتی است که در این شماره می خوانیم.

 شماره پنجم نشریه علمی فرهنگی «ژرفانامه» به صاحب امتیازی انجمن علمی میان‌رشته‌ای ژرفانامه دانشگاه صنعتی شریف و مدیر مسئولی دکتر محمود بهمن آبادی و سردبیری نوید اکبری به صورت ماهنامه منتشر شده است.

انتهای پیام

لحظه آخر 1

منبع : ایسنا

گزارش مشکل


نظر خود را بگذارید