واکنش کنعانی زادگان و عزت اللهی به مصدومیت مرتضی پور علی گنجی  عکس

تاریخ : پنج شنبه ، 7 مرداد 1400

حسین کنعانی زادگان و سعید عزت اللهی به دنبال مصدومیت مرتضی پور علی گنجی ، استوری هایی را منتشر و برای او آرزوی بهبودی کردند. // 

مونو نیوز 1

منبع : افکار نیوز

گزارش مشکل


نظر خود را بگذارید