مجمع ایثارگران برای مدیریت چالش های استان‌های مرزی تجارب زیادی دارد

تاریخ : پنج شنبه ، 7 مرداد 1400

دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: این حزب در حوزه دفاعی، سیاسی و اجتماعی ظرفیت داشته و می تواند به کشور کمک کند.

جواد امام در گفت و گو با ایسنا درباره ضرورت کمک جریان های سیاسی به دولت سیزدهم برای حل مشکلات کشور، اظهار کرد: کمک باید معنا شود. کمک وقتی است که یک جریان سیاسی در سیاستگذاری ها و تصمیم سازی ها مشارکت داشته باشد. ما بیشتر به این بخش فکر می کنیم  تا اینکه در دولت حضور داشته باشیم.

وی تاکید کرد: استفاده از همه ظرفیت های کشور ضرورت دارد و رییسی باید اثبات کند که همه را به مشارکت می گیرد و از همه ظرفیت های کشور استفاده می کند. ما در مجمع ایثارگران  دنبال مطالبه ای برای خود نبوده و هیچ‌ سهمی هم نمی خواهیم  فقط دنبال مطالبات مردم هستیم.

امام یادآور شد: مجمع ایثارگران یک انباشت تجربه ای از ۴ دهه گذشته دارد و در حوزه دفاعی، سیاسی و اجتماعی ظرفیت داشته و می تواند به کشور کمک کند. مجمع ایثارگران برای برنامه ریزی و ارائه راهکار برای مدیریت چالشهای موجود در استان‌های مرزی قطعا دارای تجارب و پتانسلیهای بالایی است.


وی با بیان اینکه هرگونه اقدامی از سوی جریان های سیاسی  نیازمند مشاهده تغییر در رویکرد دولت‌ آینده است، تصریح کرد:تجدید نظر در سیاست های داخلی و مشارکت پیدا کردن مردم در تصمیمات و استفاده از تمامی ظرفیت های انسانی موجود در کشور فارغ از تقسیم بندی های خودی و غیر خودی و شنیدن صدای منتقدان و فراهم نمودن آشتی دوباره مردم با نظام ضرورتی است زیرا موفق نشدن رییسی به معنای موفق نشدن نظام خواهد بود.

انتهای پیام

لحظه آخر 1

منبع : ایسنا

گزارش مشکل


نظر خود را بگذارید