ویدیو: تمرینات نجمه خدمتی زیر نظر الهام هاشمی

تاریخ : پنج شنبه ، 7 مرداد 1400

تمرین نجمه خدمتی زیر نظر الهام هاشمی برای حضور در مسابقات تیراندازی ۳ وضعیت را مشاهده می‌کنید:

رنتیجا 1

منبع : ایلنا

گزارش مشکل


نظر خود را بگذارید