صدور و ابلاغ مجوز برگزاری گردهمایی بین‌المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس

تاریخ : یکشنبه ، 10 مرداد 1400

مونو نیوز 1

به گزارش برنا، با امضای اسحاق جهانگیری مصوبه مربوط به صدور مجوز برگزاری گردهمایی بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج‌فارس در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد.

هیات وزیران در جلسه مورخ سوم مرداد ۱۴۰۰، باتوجه به تاثیرگذاری دریاها در اقتصاد و توسعه کشور و همچنین در راستای گسترش علوم دریایی و اقیانوس شناسی در آبهای پیرامونی، خصوصاً گستره آبی خلیج‌فارس که از دیرباز از اهمیت ویژه اقتصادی، نظامی، سیاسی و راهبردی برخوردار بوده است، با صدور مجوز برگزاری مجازی گردهمایی بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج‌فارس در سال۱۴۰۰ موافقت کرد.

بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی مجاز است با توجه به شرایط همه‌گیری کرونا نسبت به برگزاری مجازی این گردهمایی تا سقف هزینه کرد ۵۸۰ میلیون ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام کند.

ابلاغ مصوبه حذف فرانشیز خدمات تشخیص زودهنگام سرطان‌های روده بزرگ، پستان و دهانه رحم

همچنین با امضای معاون اول رییس جمهوری، مصوبه دولت درخصوص حذف فرانشیز خدمات تشخیص زودهنگام سرطان‌های روده بزرگ، پستان و دهانه رحم هم ابلاغ شد.

هیات وزیران در جلسه مورخ ۶ مرداد ۱۴۰۰، مصوب کرد برای تشخیص زودهنگام در سرطان‌های روده بزرگ، پستان و دهانه رحم، آزمایش‌ها (تست‌ها) و خدمات مرتبط بطور رایگان تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار گیرد، مشروط بر اینکه معرفی بیمار از طریق برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده برای همه بیمه‌شدگان مشمول برنامه مذکور با اولویت بیماران روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت، براساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ثبت در سامانه سیمای سرطان (نسخه الکترونیک) صورت پذیرد.

منبع : برنا

گزارش مشکل


نظر خود را بگذارید