تمجید اتحادیه جهانی کشتی از گرایی: وقتی دومین طلاست(ویدیو)

تاریخ : شنبه ، 10 مهر 1400

اینستاگرام اتحادیه جهانی کشتی با انتشار فیلمی از محمدرضا گرایی نوشت: وقت دومین طلا در یک سال است؛ المپیک و جهان!

لحظه آخر 1

منبع : ایلنا

گزارش مشکل


نظر خود را بگذارید