حبوبات و سبزیجات در صدر تورم

تاریخ : سه شنبه ، 16 آذر 1400

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکو ایران، تورم تولید کننده در قاب‌های مختلف و در بخش‌های گوناگون رکوردهای مهمی از خود را به جای گذاشته است. تورم تولید کننده در بخش کشاورزی در دو قاب ماهانه و نقطه‌ای به بالاترین رکورد در دو سال گذشته رسیده که این افزایش  بیشتر مرهون افزایش قیمت در تحولات قیمتی در نرخ دلار است.

رکورد تورم ماهانه دوساله در بخش کشاورزی

به طور کلی تورم بخش تولید کننده یکی از بخش های مهم تورمی در هر منطقه است. تغییرات آن می تواند اثرات قابل ملاحظه ای را در بخش تورم مصرف کننده در کشور داشته باشد. این تورم اشاره به افزایش هزینه تولید در هر بخش و به طور کلی در تمام بخش ها داشته که با فاصله ای مشخص می تواند این افزایش هزینه به تورم مصرف کننده و در نهایت کاهش یا افزایش قدرت خرید جامعه انتقال یابد.

در همین رابطه طبق آخرین گزارش مرکز آمار در خصوص تورم تولید کننده در بعد فصلی مشاهده می شود تورم کلی تولید کننده در تابستان 1400 به 11.7 درصد رسیده است. در میان بخش های مختلف تورم تولید کننده مشاهده می شود بیشترین تورم را بخش کشاورزی داشته که معادل با 21.7 درصد بوده و بیشترین سطح را از بهار 98 تاکنون داشته است.

بررسی تورم فصلی کشاورزی در تابستان 1400 

تورم فصلی در بخش کشاورزی متشکل از بخش های مختلفی اعم از زراعت ، دام پروری و ... است. مرور آمارهای به ثبت رسیده در این بخش نشان می‌دهد دردومین فصل سال 1400 تورم فصلی در بخش سبزیجات و حبوبات به 38.3 درصد رسیده که بالاترین تورم تولیدکننده در بخش های مختلف تولیدی در کشور بوده است.  

دراین میان دومین و سومین رکورد تورم فصلی نیز در بخش کشاورزی رخ داده که به بخش های «سایر محصوصلات حیوانی» و «زراعت» تعلق داشته است تورم تولید کننده در بخش سایر محصولات حیوانی برابر با 22.6 درصد و در بخش زراعت به 20.5 درصد ثبت شده است.

این افزایش در هزینه تولید در بخش های مختلف کشاورزی به خصوص در بخش سبزیجات و حبوبات می تواند ناشی از افزایش هزینه های نهاده های تولید در این بخش ها بوده که می تواند متاثر از افزایش قیمت در نرخ ارز و تورم مصرف کننده نیز بوده باشد.  

برخی ازمطالعات عامل دیگری را در این مورد وارد می کند که می تواند در این افزایش متأثر باشد. 

بالاترین تورم های نقطه ای در تابستان 1400

تورم تولید کننده در بخش های مختلف را می توان از منظر سالانه نیز مورد ارزیابی قرار داد. دراین منظر محاسبه می شود شاخص قیمت در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته چه تغییراتی داشته و در نهایت چه قدر رشد داشته است؟

در همین رابطه بررسی شاخص کل در تابستان 1400 نشان می دهد در این موعد تورم تولید کننده کل در مقیاس نقطه به نقطه برابر با 58.9 درصد بوده که البته به نسبت فصل قبل کاهش پیدا کرده است. 

در بررسی جز به جز در این متغیر مشاهده می شود تورم نقطه به نقطه در تابستان 1400 در بخش معدن معادل با 101.6 درصد بیشترین مقدار را در مقایسه با دیگر گروه ها در این مقطع داشته است. به عبارت دیگر نهاده های تولیددر بخش معدن در تابستان سال جاری هزینه ای دوبرابر سال قبل پیدا کرده است. 

البته روند این تورم نشان می دهد رکورد بیشترین تورم تولید کننده نقطه ای دربخش معدن در فصل بهار 1400 به ثبت رسیده که برابر با 154.1 درصد بوده است.

تورم نقطه ای در بخش کشاورزی نیز معادل با 77.7 درصد که بالاترین رکورد را در دو سال گذشته از تابستان 98 تا کنون به ثبت رسانده است.

بررسی اجزای تورم در این فصل نشان می‌دهد در دومین فصل سال جاری بخش های سایر «محصولات زراعی» و «سبزیجات و حبوبات» در کشور بالاترین تورم نقطه ای را در میان تمام بخش های تولیدی در کل کشور ثبت کرده اند. تورم محصولات زراعی در این مقطع برابر با 116.3 درصد و در بخش کشاورزی معادل با 108.1 درصد درج شده است.

رکورد بی سابقه تورم سالانه در یک دهه

قاب دیگر محاسبه تورم تولید کننده در کشور اشاره به تورم میانگین دارد. این محاسبه حافظه ای درازتر از تورم را منعکس کرده و از طریق آن بیان می کند روند قیمت ها در چهار فصل منتهی به مقطع مورد نظر چه تغییری را نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته داشته است.

این تورم در شاخص کل در تابستان 1400 به 64.6 درصد رسید و رکورد دهه اخیر را شکست. این بیشترین تورم در این متغیر در تمام فصول سال جاری بوده است.

این رخداد در بخش های تولیدی خدمات کشاورزی صنعت و معدن نیز رخ داده و تورم تولید کننده در هرکدام از بخش ها را به سابقه‌ترین سطح خود در تمام دهه 90 رسانده است.

 در همین رابطه تورم میانگین تولیدکننده بخش خدمات معادل با 45.1 درصد و در بخش کشاورزی برابر با 67.7 درصد به ثبت رسیده است. معدن با ثبت 116.1 درصد بالاترین تورم میانگین در این مقطع را داشته و بخش صنعت 80.4 درصد بوده است.

جمع بندی

فارغ از وضعیت علت و معلولی در شکل گیری تورم بالا در بخش تولید کننده پیامدهای این رخداد نیز می‌تواند به بخش مصرف کننده انتقال یافته و موجب افزایش هزینه مصرف در بخش های مورد اشاره شود.

در فصل جاری هزینه تولید در بخش کشاورزی در بخش های سبزیجات و حبوبات نشان می دهد احتمالا این افزایش به تورم مصرف کننده در این بخش ها نیز منتقل شده و شاهد افزایش بیشتر تورم در بخش خوراکی ها در فصل بعد باشیم.

لحظه آخر 1

منبع : اقتصاد نیوز

گزارش مشکل


نظر خود را بگذارید